СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Сертифікація продукції

Сертифікат відповідності

Сертифікація - це процес документального підтвердження незалежним органом відповідності продукції вимогам визначеними певними нормативними документами. Сертифікація продукції проводиться шляхом випробувань зразків виробів, аналізу технічної документації виробника, обстеження виробництва.

Випробування дає можливість об’єктивно оцінити технічний рівень та якість виробів.

Аналіз технічної документації та обстеження виробництва здійснюється з метою підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів та для визначення періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом.

В складі ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» функціонує сертифікаційний центр, який надає послуги з підтвердження відповідності продукції вітчизняного та іноземного виробництва. Тут Ви можете отримати сертифікат відповідності на будівельні вироби, матеріали та конструкції, а також обладнання, що працює під тиском.

Заявником (замовником) може бути будь-яка юридична або фізична особа - виробник, чи його уповноважений представник.

Для початку робіт з підтвердження відповідності замовник подає заявку в якій зазначає інформацію про продукцію та її виробництво. Разом із заявкою до органу подається технічна документація. В залежності від виду продукції та встановлених до неї вимог до складу такої документації можуть входити: опис виробів, сертифікат якості виробника, паспорт, інструкція, висновок СЕС (санітарно-гігієнічний висновок), результати випробувань проведених виробником, документи внутрішнього контролю якості виробництва.

Орган з оцінки відповідності аналізує надану документацію, визначає та погоджує з заявником перелік робіт необхідних для підтвердження відповідності продукції.

Одним із основних робіт з підтвердження відповідності є проведення тестування продукції. ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» має власну лабораторію, а також співпрацює з провідними випробувальними центрами України та Європи.

Сертифікат відповідності

За результатами проведених робіт орган з оцінки відповідності видає заявнику сертифікат відповідності продукції зазначеним вимогам нормативних документів.

Сертифікат відповідності — це офіційний документ, який виробник, чи його уповноважений представник може використовувати, як підтвердження відповідності продукції встановленим критеріям. Сертифікат видається на партію виробів, або на продукцію, яка виготовляється серійно.

Сертифікат якості

Сертифікат якості і сертифікат відповідності є різними документами. Сертифікат якості — документ виробника, в якому він зазначає ідентифікаційні та фактичні показники виробів, дату та час виготовлення, а також відмітку проходження перевірки відділом контролю якості. Дана інформація може бути внесена в паспорт якості виробника.

УкрСЕПРО

УкрСЕПРО — українська національна система сертифікації, яка визначала правила сертифікації в Україні до 1 січня 2018 року. Дана система функціонувала згідно із Декретом Кабінету Міністрів України № 46-93 від 10 травня 1993 року «Про стандартизацію і сертифікацію» та передбачала проведення обов’язкової та добровільної сертифікації.

Відміна УкрСЕПРО відбулася в межах реформи системи технічного регулювання і гармонізації нормативної та законодавчої бази України з європейською. Проте це не означає, що виробники втратили можливість сертифікувати свою продукцію. Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» надає послуги з підтвердження відповідності широкого спектру продукції. Отримати додаткову інформацію Ви можете за телефоном: +38(073)-77-321-77 або надіславши запит на електронну пошту: ukrcertification@ukr.net.