СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Сертифікація продукції

акредитація органа з оцінки відповідності

Сертифікація - це процес документального підтвердження незалежним органом відповідності продукції вимогам визначеними певними нормативними документами. Сертифікація продукції проводиться шляхом випробувань зразків виробів, аналізу технічної документації виробника, обстеження виробництва.

Випробування дає можливість об’єктивно оцінити технічний рівень та якість виробів.

Аналіз технічної документації та обстеження виробництва здійснюється з метою підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів та для визначення періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом.

В складі ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» функціонує сертифікаційний центр, який надає послуги з підтвердження відповідності продукції вітчизняного та іноземного виробництва. Тут Ви можете отримати сертифікат відповідності на будівельні вироби, матеріали та конструкції, а також обладнання, що працює під тиском.

Заявником (замовником) може бути будь-яка юридична або фізична особа - виробник, чи його уповноважений представник.

Для початку робіт з підтвердження відповідності замовник подає заявку в якій зазначає інформацію про продукцію та її виробництво. Разом із заявкою до органу подається технічна документація. В залежності від виду продукції та встановлених до неї вимог до складу такої документації можуть входити: опис виробів, сертифікат якості виробника, паспорт, інструкція, висновок СЕС (санітарно-гігієнічний висновок), результати випробувань проведених виробником, документи внутрішнього контролю якості виробництва.

Орган з оцінки відповідності аналізує надану документацію, визначає та погоджує з заявником перелік робіт необхідних для підтвердження відповідності продукції.

Одним із основних робіт з підтвердження відповідності є проведення тестування продукції. ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» має власну лабораторію, а також співпрацює з провідними випробувальними центрами України та Європи.

Сертифікат відповідності

Сертифікат відповідності

Після того, як орган з оцінки відповідності завершить необхідні роботи з оцінки відповідності продукції нормативним документам, він видає заявнику сертифікат відповідності. Цей сертифікат служить офіційним підтвердженням того, що продукт відповідає встановленим критеріям і придатний за призначенням.

Сертифікат відповідності є обов'язковим документом, який дає гарантію якості споживачам і контролюючим органам. Це також є доказом дотримання відповідних стандартів і правил, допомагаючи виробникам уникнути юридичних проблем і потенційних штрафів.

Окрім перевірки відповідності продукту стандартам, сертифікат відповідності також служить індикатором прихильності виробника до забезпечення якості. Отримавши сертифікат відповідності, виробники демонструють, що вони серйозно ставляться до якості та безпеки своєї продукції та готові інвестувати в необхідні випробування та оцінку для забезпечення відповідності.

Загалом сертифікат відповідності є важливим інструментом як для виробників, так і для споживачів, який допомагає переконатися, що продукція відповідає необхідним стандартам безпеки та продуктивності. За допомогою перевіреного органу з оцінки відповідності виробники можуть отримати необхідну сертифікацію для продажу своєї продукції на українському ринку, а споживачі можуть бути впевнені в якості та безпеці продукції, яку вони купують.

Сертифікат якості

Сертифікат якості і сертифікат відповідності є різними документами. Сертифікат якості — документ виробника, в якому він зазначає ідентифікаційні та фактичні показники виробів, дату та час виготовлення, а також відмітку проходження перевірки відділом контролю якості. Дана інформація може бути внесена в паспорт якості виробника.

УкрСЕПРО

УкрСЕПРО — українська національна система сертифікації, яка визначала правила сертифікації в Україні до 1 січня 2018 року. Дана система функціонувала згідно із Декретом Кабінету Міністрів України № 46-93 від 10 травня 1993 року «Про стандартизацію і сертифікацію» та передбачала проведення обов’язкової та добровільної сертифікації.

Система УкрСЕПРО відігравала важливу роль у забезпеченні безпеки та якості продукції, на ринку України, і її скасування ознаменувало значну зміну підходу країни до сертифікації та технічного регулювання. Згідно з новою системою, виробники все ще повинні отримати сертифікат, щоб продемонструвати, що їхня продукція відповідає відповідним стандартам і правилам, але цей процес став більш оптимізованим і узгодженим з найкращими міжнародними практиками.

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» пропонує широкий спектр послуг, щоб допомогти виробникам зорієнтуватися в новому процесі сертифікації та забезпечити дотримання відповідних нормативних документів. Ці послуги включають випробування продукції, перевірки виробництв та сертифікацію відповідності.

Крім того, орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» акредитовано Національним агентством з акредитації України та визнано низкою міжнародних організацій, що означає, що виробники можуть бути впевнені в якості та надійності його сертифікаційних послуг. Співпрацюючи з перевіреним органом з оцінки відповідності, таким як ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», виробники можуть переконатися, що їхня продукція відповідає необхідним стандартам і нормам, і уникнути потенційних юридичних та репутаційних проблем.

Загалом, незважаючи на те, що скасування УкрСЕПРО ознаменувало суттєві зміни в сертифікації та в сфері технічного регулювання в Україні, виробники все ще можуть отримати необхідні сертифікати для продажу своєї продукції в країні. Співпрацюючи з авторитетним органом з оцінки відповідності, таким як ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», виробники можуть переконатися, що їхня продукція відповідає необхідним стандартам і нормам, і створити репутацію якості та надійності на українському ринку.

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» надає послуги з підтвердження відповідності широкого асортименту продукції. Отримати додаткову інформацію щодо випробувань продукції ви можете за телефоном: +38(073)-77-321-77, або надіславши запит на електронну пошту: ukrcertification@ukr.net.