Права та обовязки заявників

Замовник має право використати інформацію про продукцію, що відповідає вимогам нормативних документів, зазначених в сертифікаті та сфері сертифікації ООВ, з метою реклами, якщо така інформація не шкодить репутації ООВ та не вводить в оману.

Замовник має право отримувати інформацію, щодо процесу оцінки відповідності продукції, та щодо результатів проведених робіт.

Замовник має право подавати апеляцію до ООВ по всіх розбіжностях, пов'язаних з оцінкою відповідності.

Замовник зобов’язується вживати всі необхідні заходи для: проведення оцінювання (сертифікації), наглядання, а саме: забезпечувати виконавцю доступ до документів, записів, відповідного устаткування, ділянок, підрозділів, персоналу та субпідрядників клієнта; розглядання скарг; участі (за потреби) спостерігачів.

Замовник зобов’язується: виконувати вимоги в т.ч. і зміни до них, що були повідомлені органом з оцінки відповідності; забезпечувати відповідність продукції вимогам до неї протягом всього періоду виготовлення на який поширюється дія сертифікату; не використовувати оцінювання (сертифікацію) своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу з оцінки відповідності і не робити будь-яких заяв про оцінку відповідності (сертифікацію) своєї продукції, які орган з оцінки відповідності може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману; робити заяви, що стосуються оцінки відповідності (сертифікації) тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано оцінювання (сертифікацію); у разі призупинення дії, скасування або закінчення терміну дії сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і повернути на вимогу органу з оцінки відповідності всі документи з сертифікації; при наданні копій документів по оцінюванні (сертифікації) третій стороні документи відтворювати в їх цілісності; посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримуватися вимог органу з оцінки відповідності; виконувати вимоги щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції; зберігати записи щодо всіх відомих скарг, рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію та робити їх доступними органу з оцінки відповідності (сертифікації); вживати заходів щодо скарг і будь-яких недоліків, виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам, документувати їх; невідкладно повідомляти орган з оцінки відповідності про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати вимогам сертифікації. (зміни можуть охоплювати: юридичний, комерційний, організаційний статус або право власності, ключовий управлінський, приймаючий рішення або технічний персонал, модифікації продукції або виробничого процесу, юридичну адресу і місцезнаходження, важливі зміни в системі управління якістю).

Замовник несе відповідальність за своєчасне повідомлення органу з оцінки відповідності про зміни, що можуть вплинути на його здатність відповідати вимогам: · зміни права власності, у юридичному, комерційному, організаційному статусі, адреси (контактної або виробничої); · зміни у організації та керівництві; · зміни модифікації та виробничого процесу; · суттєві зміни в системі управління якістю.