Скарги та апеляції

Замовник має право подавати апеляцію до органу з оцінки відповідності ТОВ “Укрсертіфікейшн” (далі ООВ) по всіх розбіжностях, пов'язаних з оцінкою відповідності.

Для опротестування рішення ООВ, потрібно подати апеляцію в письмовому вигляді - завантажити форму скарги на адресу: ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, або на електронну адресу: ukrcertification@ukr.net не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Скаржник має можливість повідомити про скаргу/апеліяцію за телефонома: +38(073)-77-321-77

Подання апеляції не припиняє дії прийнятого рішення.

Після отримання офіційної скарги ООВ листом повідомляє скаржника (апелянта) про початок її розгляду.

Заява розглядається ООВ у місячний термін з дня її надходження. Заявник має право бути заслуханим при розгляді його заявки.

ООВ стосовно поданої заяви може приймати одне з таких рішень:

  • видати чи відмовити у видачі сертифіката відповідності;
  • підтвердити зупинення або припинення дії сертифіката відповідності;
  • поновити дію сертифіката відповідності.

ООВ надає скаржнику (апелянту) офіційне повідомлення про результати розгляду скарги (апеляції) в термін не пізніше 7 днів, після завершення її розгляду.

У разі незгоди з рішенням ООВ заявник має право звернутися до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.