Схеми робіт

ООВ використовує наступні схеми сертифікації продукції:

  • сертифікація партії продукції (одиничних виробів);
  • сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та з проведенням технічного нагляду;
  • сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва та з проведенням технічного нагляду.

Для сертифікації продукції замовник подає до органу з оцінки відповідності заявку, інформацію про себе (реквізити, банківські данні), інформацію про продукцію: нормативна та технічна документація, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи (за необхідності), документи про якість, провізні документи (для продукції, що імпортується).

Орган з оцінки відповідності проводить аналіз заявки та наданих документів і приймає рішення за заявкою. Для підтвердження відповідності за схемою сертифікація партії продукції у випробувальній лабораторії проводить випробування зразка продукції. Для схеми сертифікація продукції серійного виробництва з аналізом наданої документації орган з оцінки відповідності додатково проводить аналіз документації стосовно виробництва продукції. При застосуванні схеми сертифікації продукції з обстеженням виробництва орган з оцінки відповідності проводить дане обстеження на місці виробництва. Орган з оцінки відповідності ознайомлює замовника з результатами оцінювання і в разі позитивних результатів видає сертифікат відповідності.

Протягом дії сертифіката відповідності орган з оцінки відповідності наглядає за дотриманням заявником вимог сертифікації.

Якщо при нагляданні буде встановлено невідповідність продукції встановленим вимогам орган з оцінки відповідності про призупинення дії сертифіката. Якщо виробник продукції не вживає коригувальних дій орган з оцінки відповідності скасовує виданий сертифікат. В разі внесення змін в продукцію зазначену в сертифікаті орган з оцінки відповідності проводить аналіз даних змін і приймає рішення про необхідність проведення додаткових досліджень з метою підтвердження відповідності сертифікованої продукції.

Для отримання сертифікату на новий термін замовник подає заявку і супровідну документацію до органу з оцінки відповідності, який проводить повторну сертифікацію.