Схеми робіт

Орган з оцінки відповідності (ООВ) використовує наступні схеми сертифікації продукції:

  • сертифікація партії продукції (одиничних виробів);
  • сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та з проведенням технічного нагляду;
  • сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва та з проведенням технічного нагляду.

Для сертифікації продукції замовник подає до органу з оцінки відповідності заявку, інформацію про себе (реквізити, банківські данні), інформацію про продукцію: нормативна та технічна документація, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи (за необхідності), документи про якість, провізні документи (для продукції, що імпортується).

ООВ проводить аналіз заявки та наданих документів і приймає рішення за заявкою. Для підтвердження відповідності за схемою сертифікація партії продукції у випробувальній лабораторії проводить випробування зразка продукції. Для схеми сертифікація продукції серійного виробництва з аналізом наданої документації ООВ додатково проводить аналіз документації стосовно виробництва продукції. При застосуванні схеми сертифікації продукції з обстеженням виробництва ООВ проводить дане обстеження на місці виробництва.

ООВ ознайомлює замовника з результатами оцінювання. В разі отримання негативних результатів сертифікації продукції ООВ видає рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності. Подальші роботи з сертифікації продукції проводяться після усунення невідповідностей та подачі нової заявки на сертифікацію. За позитивних результатів ООВ видає сертифікат відповідності.

Сертифікат відповідності видається на термін:

  • до 2-ох років - при сертифікації за схемою за аналізом наданої документації та при сертифікації з обстеженням виробництва, якщо при обстеженні виробництва виявлені недоліки (наприклад, необхідність ремонту приміщення, необхідність модернізації обладнання незадіяного у виробництві), які не вплинуть на стабільність показників якості та безпеки;
  • до 3-х років – при сертифікації за схемою з обстеженням виробництва при відсутності будь-яких зауважень;
  • до 5-х років – при сертифікації за схемою з обстеженням виробництва при наявності у виробника впровадженої системи управління якістю згідно ISO 9001.

Термін дії сертифіката відповідності визначає ООВ з врахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, гарантійного терміну придатності продукції, але не більше термінів, зазначених вище або визначених чинним законодавством України.

Термін дії сертифіката відповідності не продовжується. Після завершення терміну дії сертифіката відповідності подається нова заявка на сертифікацію.

Якщо сертифікат відповідності виданий заявникові на певний термін і за умовами ліцензійної угоди йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до продукції, ООВ проводить технічний нагляд за сертифікованою продукцією. Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюється ООВ (як правило технічний нагляд проводиться раз в рік).

Якщо при нагляданні буде встановлено невідповідність продукції встановленим вимогам ООВ призупиняє дію сертифіката. Якщо виробник продукції не вживає коригувальних дій ООВ скасовує виданий сертифікат. В разі внесення змін в продукцію зазначену в сертифікаті ООВ проводить аналіз даних змін і приймає рішення про необхідність проведення додаткових досліджень з метою підтвердження відповідності сертифікованої продукції.

Для отримання сертифікату на новий термін замовник подає заявку і супровідну документацію до органу з оцінки відповідності, який проводить повторну сертифікацію.